Proves de Compleció del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives

L’alumnat que va cursar el 1r Curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’activitats físiques i esportives (LOGSE) al Centre i encara té pendent alguna matèria, pot presentar-se a les Proves de Compleció que es realitzaran segons el següent calendari:

  • Per a la Convocatòria de novembre, els dies 16, 28, 29 i 30 de novembre
  • Per a la Convocatòria d’abril, entre els dies 24 i 26 d’abril.

HORARIS DE LES PROVES DE LA CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE PER A LA COMPLECIÓ DEL CFGS D’ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Divendres
16/11/18
Dimecres
28/11/18
Dijous
29/11/18
Divendres
30/11/18
17:00-18:00
Crèdit 05: Fonaments biològics i bases
del condicionament físic.
08:00-10:00
Crèdit 10: Metodologia didàctica de les
activitats fisicoesportives.
08:00-12:30
Crèdit 03: Activitats fisicoesportives
d’equip.
08:00-12:30
Crèdit 02: Activitats fisicoesportives
individuals.

HORARIS DE LES PROVES DE LA CONVOCATÒRIA D’ABRIL PER A LA COMPLECIÓ DEL CFGS D’ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Dimecres
24/04/19
Dijous
25/04/19
Dijous
25/04/19
Divendres
26/04/19
08:00-10:00
Crèdit 10: Metodologia didàctica de les a
ctivitats fisicoesportives.
08:00-12:30
Crèdit 03: Activitats fisicoesportives
d’equip.
18:30-21:30
Crèdit 05: Fonaments biològics i bases
del condicionament físic.
08:00-12:30
Crèdit 02: Activitats fisicoesportives
individuals.

Per a qualsevol consulta sobre el desenvolupament de les proves, consulteu amb el/la Professor/a responsable:

Crèdit 02: Activitats fisicoesportives individuals – Marta Pol.
Crèdit 03: Activitats fisicoesportives d’equip – Oscar Escudero.
Crèdit 05: Fonaments biològics i bases del condicionament físic – Enric Bassols.
Crèdit 10: Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives – Xavier Olivera.