Llistat d’UFs reconegudes


institut-vall-dhebron

AssessoramentReconeixement

.

.

.

Podeu consultar aqui el llistat d’UFs reconegudes del SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC per a les persones que van iniciar el procés en les dates previstes al calendari del servei. A la secció Serveis – Assessorament – Reconeixement trobareu més informació.