Visita a l’Agència Catalana del Consum

El divendres, 29 de març, els alumnes de 1rAF del matí van visitar l’Agència Catalana del Consum a Barcelona per participar en una sèrie de tallers relatius a la publicitat, els drets i deures dels consumidors i la resolució de conflictes.
Els alumnes van poder reflexionar sobre com consumim, sobre si tota la publicitat és lícita, a la vegada que van prendre consciència que tot dret com consumidor comporta, tanmateix, un deure.