Adjudicació de vacants de Formació Professional

Adjudicarem les vacants dels grups de formació professional els següents dies:

  • Cicle de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural: dimecres 16 de setembre a les 12,30
  • Resta de cicles de grau mitjà: dijous 17 de setembre a les 12,30
  • Programes de Formació i Inserció (PFI): divendres 18 de setembre a les 10,30
  • Cicles de grau superior: divendres 18 de setembre a les 11,30

Les persones que estigueu en les llistes d’espera cal que vingueu els dies indicats. En cas contrari entendrem que renuncieu a la plaça.

Els que no estigueu en la llista d’espera podeu venir també, amb el benentès que sempre s’adjudiquen les vacants en primer lloc a les persones de les llistes d’espera oficials.