Tasques d’estiu i Criteris d’avaluació – Setembre 2018

Tasques d’estiu

Seleccioneu el Curs per a accedir a la llista de matèries amb les tasques a realitzar durant l’estiu:

Calendari d’exàmens – Setembre 2018

DIES.- 3 i 4 de setembre del 2018      

LLOC.- Teatre i aula 05      

ALUMNES: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO,  Primer de Batxillerat i CAS

DILLUNS, 3 DE SETEMBRE DIMARTS, 4 DE SETEMBRE
HORARI TEATRE TEATRE AULA 05
8’30-9’30 Llengua Castellana:

1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

1r Batx Ll. Castellana

Ll. Castellana CAS

Llengua Catalana:

1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

1r Batx Ll. Catalana

Ll. Catalana CAS

 

 

9’30-10’30 Ciències Naturals:

1r i 2n d’ESO

Biol-Geol (3r i 4t ESO)

Físic-Quím (3r i 4t ESO)

Química-Biologia CAS

 

Ciències Socials:

1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Valors ètics (3rESO)

Hª món contemp.

E. Empresa CAS

Llengua Catalana:

1r Batx Lit. Catalana

10’30-11’30 Educació Física:

1r, 2n,3r i 4t d’ESO

1r BTX Educació Física

Visual i Plàstica:

1r, 2n i 4t d’ESO

D.Tècnic I

1r Batx Cultura AV.

1r Batx Economia

1r Batx Biologia

 

11’30-12’30 Tecnologia:

1r, 2n,3r i 4t d’ESO

Informàtica (4t ESO)

Tec. Industrial I

Francès:

1r, 2n, 3r, 4 d’ESO i 1r BTX

CMC:

1rBatx CMC

Llatí:

4t d’ESO

1r BTX

Religió:

1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Hª i Fonaments Arts:

1r Batx

1r Batx E.Empresa

1r Batx Física

 

12’30-13’30 Filosofia:

Valors ètics (1r i 2n ESO)

Ètico- cívica (4tESO)

Filosofia 1r BTX

Música:

1r, 3r i 4t d’ESO

Ll i Pràctica Musical

Anàlisi musical

1r Batx Volum

1r Batx Química

1r Batx Psicologia i Sociologia

13’30-14’30 Llengua Anglesa:

1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

1r BTX Anglès

Anglès CAS

Matemàtiques:

1r, 2n,3r i 4t d’ESO

Mat (1CT)

Mat CCSS (1HS)

Mat CAS

1r Batx Literat. Univ.

1r Batx Dibuix Artístic