Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (CAS)

arton157-2551cEl Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior permet a l’alumnat amb un cicle de grau mitjà acabat que, en el termini d’un any, puguin accedir a un cicle de grau superior.

Els continguts del curs són semblants als que es demanen en la prova d’accés a grau superior, però els alumnes amb el certificat del CAS no tenen obligació de fer la prova.

En la preinscripció als cicles de grau superior els alumnes del CAS tenen una reserva de places específica per ells.

Oferim el Curs d’accés a grau superior en horari de matí, de dilluns a dijous, en horari de 8h a 13,30h.

Els continguts consisteixen en tres matèries comunes i dues matèries específiques, una de les quals és obligatòria per a totes les opcions.

Les comunes són:

  • Comunicació en llengua catalana
  • Comunicació en llengua castellana
  • Comunicació en llengua estrangera

La matèria específica obligatòria és:

  • Matemàtiques aplicades

Per a la segona matèria específica oferim durant el curs 2016/2017 la possibilitat d’escollir entre dues matèries (se’n poden fer d’altres a distància a l’Institut Obert de Catalunya):

  • Química-Biologia
  • Economia d’empresa

Aquí trobareu més informació sobre les opcions possibles.