Assistència a la direcció

P1140340

El cicle de grau superior d’Assistència a la direcció forma professionals d’alta qualificació que puguin assumir les diferents tasques de gestió d’una empresa, tant internes com de relació amb preveïdors i clients.

És un cicle de dos anys, que oferim en horari de tarda. L’alumnat té la possibilitat de fer el segon curs amb la modalitat de formació dual, gràcies a un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona. Així, al final del primer any pot fer una estada d’iniciació, com a part de les seves pràctiques, cosa que li permet que durant el segon any treballi (de forma remunerada) al matí a l’Ajuntament de Barcelona desenvolupant tasques que li permeten completar la seva formació.

Els Mòduls s’ha distribuit fent coincidir a primer curs aquells que són comuns amb el Cicle Formatiu de Grau superior d’Administració i finances, per tal de fer possible a l’alumnat l’obtenció d’aquesta altra titulació en tan sols un curs més.

Podeu consultar la informació oficial sobre els continguts del cicle en el web del Departament d’Ensenyament.

Veure les Notícies d’Assistència a la direcció.