Administració i finances

business-admin2

 

El cicle d’Administració i finances forma professionals que puguin assumir qualsevol aspecte de la gestió econòmica d’una empresa. Així, oferim al nostre alumnat la formació amb el programari que es trobaran quan accedeixin al mercat de treball, perquè tinguin d’una banda els coneixements teòrics i normatius però, d’altra banda, també els coneixements pràctics per poder portar la comptabilitat d’una empresa, l’emissió de factures, la gestió de nòmines, les declaracions d’impostos…

Els Mòduls s’ha distribuit fent coincidir a primer curs aquells que són comuns amb el Cicle Formatiu de Grau superior d’Assistència a la direcció, per tal de fer possible a l’alumnat l’obtenció d’aquesta altra titulació en tan sols un curs més.

En el moment de la preinscripció cal que indiqueu la vostra preferència per l’horari de matí o de tarda.

Podeu consultar la informació oficial sobre els continguts del cicle en el web del Departament d’Ensenyament.

Veure les Notícies d’Administració.