Batxillerat d’Arts plàstiques

A primer de Batxillerat, s’estudien les següents matèries comunes:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Educació física
 • Filosofia
 • Ciències per al món contemporani

A més, l’alumnat de l’itinerari d’Arts plàstiques fa quatre matèries de modalitat:

 • Història i fonaments de les arts
 • Dibuix artístic
 • Cultura audiovisual
 • Volum

A segon de Batxillerat, s’estudien les següents matèries comunes:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Treball de recerca

A més, l’alumnat de l’itinerari d’Arts plàstiques fa quatre matèries de modalitat:

 • Història i fonaments de les arts
 • Dibuix artístic
 • Cultura audiovisual
 • Disseny

Trobreu més informació a la web del Departament d’Ensenyament.

Veure les Notícies del Batxillerat artístic