Batxillerat d’Arts escèniques

A primer de Batxillerat, s’estudien les següents matèries comunes:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Educació física
 • Filosofia
 • Ciències per al món contemporani

A més, l’alumnat de l’itinerari d’Arts escèniques fa quatre matèries de modalitat:

 • Història i fonaments de les arts
 • Anàlisi musical
 • Cultura audiovisual
 • Llenguatge i pràctica musical

A segon de Batxillerat, s’estudien les següents matèries comunes:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Treball de recerca

A més, l’alumnat de l’itinerari d’Arts escèniques fa quatre matèries de modalitat:

 • Història i fonaments de les arts
 • Anàlisi musical
 • Cultura audiovisual
 • Arts escèniques

Trobareu més informació a la web del Departament d’Ensenyament.

Veure les Notícies del Batxillerat escènic.