Projecte INSiTU

INSiTU

Un projecte metodològic obert

 

Motivació

La pràctica docent mitjançant metodologies d’aula constructivistes ha posat de manifest un aprenentatge més ric i més significatiu que potencia la creativitat i autonomia dels alumnes. La pretensió és potenciar les interrelacions naturals entre les diferents matèries de manera que la formació dels nens i de les nenes formi un tot relacionat de coneixements que, a la vegada, constituirà el fonament de la seva personalitat. L’eix del projecte és doncs la formació integral de l’alumne. Volem potenciar una actitud activa i reflexiva.

On, quan i com

Aquest projecte és metodològic i es basa en l’aprenentatge constructivista a través del diàleg argumentat. El rol del professor consisteix a “incitar” l’alumnat a la producció de guspires de pensament i a la relació d’idees a partir de les quals arribaran a desenvolupar coneixements i a deduir conclusions. L’aprenentatge girarà al voltant d’un tema vinculat amb la realitat que es procurarà respondre des de les diferents matèries, potenciant les interrelacions entre aquestes. Des del 2016 s’aplica a 1r d’ESO en les matèries de Matemàtiques, Pensar sobre el Pensar, Educació Visual i Plàstica i  Llengües. Aquest curs 17-18, el projecte s’ha ampliat a algunes matèries de 2n d’ESO i s’hi ha incorporat la matèria de Ciències Socials. Els alumnes de la promoció es distribueixen en 4 grups heterogenis de 23-26 alumnes, els quals s’agrupen a l’aula en taules de 4-6 persones buscant una millora de l’atenció a la diversitat i el treball amb agrupaments entre iguals.

Avaluació. El primer que ens vam plantejar va ser com es duria a terme l’avaluació, de quina manera i quins paràmetres faríem servir. Finalment, hem establert uns criteris d’avaluació compartits per a totes les matèries del projecte, que es completen amb els criteris específics de cadascuna referents a l’expressió tant oral com escrita a al gestió del treball i al procés d’argumentació.

TaulaINSiTU

Què fem a Mates?

Aquí trobareu tres carpetes on es recullen aspectes del que fem a classe de matemàtiques de 1r d’ESO. Esperem us ajudin a fer-vos una idea del que treballem i de com podeu donar un cop de mà als vostres fills i filles. La carpeta “Tècniques” recull les qüestions tècniques necessàries en cada trimestre. La carpeta “Diàlegs filomàtics” recull alguns diàlegs filosòfics desenvolupats a classe de matemàtiques. A la carpeta “Mates d’aula” hi trobareu apunts del que s’ha fet en algunes sessions. Aquests apunts no han estat editats ni revisats, són captures espontànies pujades al web immediatament després de la sessió en la qual s’han dut a terme. La discontinuïtat amb la que apareixeran aquí no hauria d’impedir el seguiment continu de l’alumnat. Tot plegat, és només una part del tot.