Grup d’experimentació per al Plurilingüisme (GEP)

El GEP és la continuació de diversos projectes que s’han desenvolupat al centre des de l’any 2005: Orator, e-twinnig, Pla Integrat de Llengües estrangeres, Pla Experimental de Llengües Estrangeres, …

Pensem que el treball col·laboratiu entre el professorat és molt important, per això el professorat que integra el GEP prové de diferents departaments: idiomes, ciències, llengües clàssiques i matemàtiques.

Un dels principals objectius del GEP és la consolidació i ampliació de les activitats desenvolupades des de diferents àrees curriculars en llengua anglesa per alumnes de diferents nivells d’ESO.

A continuació es poden observar algunes situacions d’implementació d’aquest curs (2017-2018):

Activitats Desenvolupades
1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO 1r Batxillerat
Latin
 • Romulus and Remus
Mathematics
 • Linear equations
 • Powers
 • Volumes and surfaces
 • Linear and quadratic functions
 • Systems of linear equations
 • Direct and inverse variation
 • Similarity and transformations
 • Make a goniometer
 Music
 • Integra Project: Several activities in English are transversally developed involving more than one subject.
 Physical Education
 • Ultimate
 Science
 • Are microorganisms useful?
 • Integra Project: Several activities in English are transversally developed involving more than one subject.
 • Forces and movement
 • Substances and mixtures
Technology
 • Material properties
 • Machine elements
 • Motion transmition (pulleys, gears, …)

Cal destacar la presència de la llengua anglesa en moltes de les produccions teatrals del projecte ValleScènic:

 • Oliver! (20092011  2014)
 • Jackson Forever (2016)