Auxiliar de Conversa

L’Auxiliar de Conversa és un recurs molt important perquè per a molts alumnes, significarà la primera presa de contacte amb un nadiu anglès o americà. Això els aportarà els següents beneficis:

 • Una millora substancial en les habilitats d’expressió oral:
  • Per presentar-se a proves oficials per obtenir diversos títols B1, B2, (EOI).
  • Per participar a l’estada a Irlanda de 3r d’ESO.
  • Per millorar els resultats de les Competències Bàsiques de 4t.
 • Adquirir respecte envers altres països i el coneixement d’una cultura diferent de la ma d’un nadiu dins del mateix entorn del centre, sense haver de pagar classes externes.

L’auxiliar de conversa col·laborarà en activitats destinades principalment a l’alumnat de 4t, 1r i 2n de batxillerat, però també farà sessions amb la resta de grups d’ESO per tal d’arribar al màxim nombre possible d’alumnes. Les activitats desenvolupades tindran com a principal objectiu reforçar la comprensió i la producció oral i, alhora, crear un clima de confiança per tal de facilitar la comunicació en llengua anglesa.

Dins les activitats previstes hi podem trobar:

 • Tallers sobre aliments i tradicions (“Thanksgiving”, “Fast food”, etc).
 • Pràctiques orals en petit comité: parelles, grups de tres persones, mig grup, etc.
 • Assessorament per a les activitats AICLE realitzades des de diferents matèries.
 • Preparacions per al format oral de les proves lliures de la EOI (B1, B2).
 • Gravació d’un video divulgatiu sobre el centre, la ciutat, la cultura pròpia destinat a alumnat d’altres països.
 • Preparació d’una “Treasure Hunt” dins el centre.
 • Creació d’una activitat de “Room Escape”