Plurilingüisme

El nostre centre considera que afavorir el coneixement i l’ús de diferents llengües és fonamental en una societat global. Una de les línies de treball prioritàries del centre és el plurilingüisme, entenent que aquest no consisteix només en l’adquisició i coneixement de diverses llengües sinó també en el seu ús i aplicació en d’altres contextos.

Des del departament d’idiomes es potencia l’aprenentatge de les llengües estrangeres (anglès i francès)  a través de diferents estratègies:

  • Suport d’un auxiliar de conversa nadiu que col·labora en les classes d’anglès (des de 2n d’ESO a 1r de Batxillerat) per reforçar la comprensió i la producció oral en llengua anglesa.
  • Es promou la presentació de l’alumnat per aconseguir l’acreditació dels exàmens oficials corresponents:
Llengua
Titulació
Nivell
Francès: proves que l’Alliance Française fa l’Institut Vallès com a centre examinador oficial. DELF
Alliance Française
4t d’ESO
1r Batxillerat
2n Batxillerat
Anglès: proves externes Escola Oficial d’Idiomes. B1
Escola Oficial d’Idiomes
1r Batxillerat
2n Batxillerat
B2
Escola Oficial d’Idiomes
1r Batxillerat
2n Batxillerat
B1/B2
Multinivell Oxford
Proves pilot pendent de confirmar
  • Organització d’estades lingüístiques a Irlanda per l’alumnat de 3r d’ESO en famílies amb assistència a classe en una escola irlandesa.
  • Intercanvi lingüístic amb l’alumnat de 1r de Batxillerat amb un Institut francès.

El fet que un percentatge molt important del professorat del centre tingui coneixements d’una llengua estrangera i/o metodologia AICLE permet treballar diferents aspectes relacionats amb el plurilingüisme que beneficien l’alumnat. Podeu trobar més informació en aquest enllaç: Grup d’experimentació per al Plurilingüisme (GEP).

 

Plurilinguism

We think that knowing and using several languages is something basic in a global society. One of our main aims is to work on plurilinguism, taking that as not only language acquisition and knowledge but also as its usage and practice under many circumstances.

From our Foreign Language Department we try to foster language learning – English and French – according to different strategies:

  • Oral practice support throughout all levels – from 2nd of ESO to 2nd of Batxillerat – by means of a British native language assistant who helps to bring the real world into the classroom.
  • Students are encouraged to sit foreign language certificate exams such as DELF, First Certificate Exam -FCE- and also the B1 and the B2 EOI levels.
  • School learning stays in Ireland for 3rd ESO students that include both family stays and English tuition at an Irish high school.
  • French language exchange at 1st Batxillerat –A level- with a French high school.

We are happy to have many teachers in our staff who are qualified and able to work according to the CLIL methodology with our students. This is an invaluable help for students to increase their plurilingual working abilities.