Fem cuina, fem escola

El Projecte de 4t ESO, de l’aula oberta “FEM CUINA, FEM ESCOLA” és un aprenentatge-servei adreçat a la comunitat educativa de l’Institut Vallès.

Els alumnes, que hi participen, simulen ser membres d’una cooperativa- empresa que ofereix esmorzar un dia a la setmana i l’elaboració d’un servei de càtering per celebrar esdeveniments potenciant la cohesió social del centre.

El servei que realitzen  els alumnes engloba aprenentatges de l’àmbit social, artístic, matemàtic, cientificotecnològic i  lingüístic,  també treballa les competències transversals, com ara la digital i la social i ciutadana.

La implicació de l’alumnat en aquest projecte afavoreix el seu desenvolupament personal, tant a nivell acadèmic com a nivell emocional. L’obtenció de resultats pràctics i aplicables a la vida quotidiana afavoreix l’autoestima, la responsabiliat i l’autonomia personal.