Recursos per al curs d'Educació per a la ciutadania de quart d'ESO

Recursos per a la Història de la Filosofia de 2on de Batxillerat a l'IES Valldemossa

Recursos per a la Sociologia de 1r de Batxillerat a l'IES Valldemossa

Recursos per a la Psicologia de 1r de Batxillerat a l'IES Valldemossa

Recursos per a la Lògica de 1r de Batxillerat a l'IES Valldemossa

Recursos per seguir el curs de 1r de filosofia a l'IES Valldemossa