OPTATIVA EL VIATGE I ES PELEGRINATGES EN LA LITERATURA I EL CINEMA.

Moodle del curs Anem de ruta

matèria optativa de 3r, basada en el visionat de pel·lícules i l'anàlisi dels temes relacionats amb el Sentit de la Vida que tracten.