Acollida

L’INS Tremp compta amb aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut amb professorat especialitzat i aula LIC de llengües.