Obtenció subvencionada del Certificat Professional Instal·lacions Elèctriques (ELEE0109) per a persones aturades

El proper gener començarà la formació per obtenir el Certificat de Professionalitat de Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (ELEE0109) a l’INS Tremp. Formació coorganitzada pel personal de l’INS Tremp i el Servei Públic d’Ocupació Català (SOC)

Podran gaudir d’un ajut o beca les persones treballadores desocupades en situació d’atur que no siguin perceptores de prestacions o subsidis d’atur.

El període de preinscripció és del 9 de desembre de 2020 fins al 8 de gener de 2021 a través d’aquest enllaç del SOC i el curs s’iniciarà el 11/01/2021 (les dates poden estar subjectes a canvis).

L’obtenció del Certificat de Professionalitat permet convalidar determinats mòduls professionals del Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (que també s’imparteix a INS Tremp), el qual garanteix el nivell de coneixement exigit per l’obtenció del Carnet d’Instal·lador Autoritzat en Baixa Tensió, categories bàsica i especialista (Reial decret 842/2002, de 2 d’agost). 

Més informació a:

  • Durant les vacances de Nadal, a partir del dia 21 de desembre fins al 8 de gener podreu rebre atenció telefònica personalitzada al telèfon 619 225 242 de l’INS Tremp.
  • Resta: l’INS Tremp al telèfon 973 650 836; l’Oficina de Treball de Tremp al telèfon 973650765 i l’email cpelee0109soctremp@gmail.com.

I al fullet següent…