Calendari de formació telemàtica a batxillerat i cicles formatius des de 11/01 fins 12/02

Novament per aquest 2n trimestre i atenen les mesures restrictives de la Generalitat per contenir la pandèmia, el centres educatius han de reduir l’assistència presencial dels alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius.
L’Institut de Tremp durà a terme el model d’ensenyament híbrid sincrònic de la següent forma:
1r de Batxillerat i Cicles Formatius:  cada setmana, 3 dies de formació presencial al centre i 2 dies de formació online a casa.
2n de Batxillerat: cada setmana, 4 dies de formació presencial al centre i 1 dia de formació online a casa.
L’ensenyament online es farà en l’horari habitual de l’alumnat i es controlarà la seva assistència a través de l’Ieduca.
Les proves escrites es faran de forma presencial al centre.
Aquesta mesura l’aplicarem des de 11 de gener fins al 12 de febrer de 2021. Proximament es donarà més informació.

 

L’alumnat d’ESO realitza l’activitat formativa 100% presencial.

 

Al calendari: en color els dies de formació presencial.