Alumnat del menjador: document de dades personals i bancàries

L’empresa contractista del servei, Alessa, juntament amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, ens comuniquen que per tal de formalitzar la inscripció dels usuaris al servei de menjador de l’Institut de Tremp pel curs 2020/21 i poder efectuar el cobrament de rebuts, heu d’emplenar i retornar signat el document de sol·licitud al correu del consell ccuberes@pallarsjussa.cat fins el 16 de setembre de 2020.

Igualment, us informem sobre algunes de les condicions del servei:

Forma de pagament:

  • El cobrament del servei per domiciliació bancària es realitzarà entre el 5 i 10 de cada mes posterior al servei.
  • El cost del menú pels alumnes és de 5,46€ IVA inclòs.
  • Els usuaris del menjador escolar que a la vegada son usuaris del servei de transport i els usuaris becats al 100%,no cal que omplin les dades bancaries. (Sí que han d’omplir la resta de dades)

Incidències relatives al servei de menjador:

  • Absències puntuals: cal trucar al telèfon 620877027 de cuina
  • Altres incidències: cal trucar al telèfon 973650187, Sra. Rosa Batalla (CCPJ)

Recordeu que les absències puntuals han de ser notificades amb 24h d’antelació de 11 a 14h, en cas contrari es cobrarà el servei.

Els alumnes becats al 100% i usuaris de transport escolar també tenen l’obligació de notificar les absències puntuals amb 24h d’antelació.