Alumnat CF ATPD-CAI: visita Centre de Promoció Autonomia Personal del Pallars

Els alumnes de l’INS de Tremp d’Atenció a Persones en Situació de Dependència i Cures Auxiliars d’Infermeria (ATPD-CAI), han visitat el Centre per conèixer de primera mà l’ús i el maneig de diferents ajuts tècnics, per fer les activitats de la vida diària -AVD- amb usuaris dependents, com: grues d’elevació i de bipedestació, cadires de rodes, matalassos d’aire, vaixelles adaptades, cadires de dutxa i de banyera… Tots aquests materials estan en préstec per a persones que per malaltia crònica o accident, els puguin necessitar.
També s’ofereix la possibilitat de fer un assessorament individualitzat i gratuït per les terapèutes ocupacionals que hi treballen, dirigit a afectats, familiars i cuidadors. D’aquesta manera els alumnes han conegut una part del seu futur entorn professional.