Els intercanvis responen a diferents objectius, d’una banda, motivar l’alumnat i implicar-lo en el seu procés d’aprenentatge, mobilitzar les seves competències i suscitar comportaments i actituds positives. De l’altra, potenciar l’ús de la llengua en el conjunt dels territoris del domini lingüístic tot generant situacions reals de comunicació, afavorir el coneixement mutu i el diàleg interterritorial, ampliar el coneixement de l’espai geogràfic, històric, cultural i literari, intercanviar experiències, educar en la consciència de la unitat lingüística i el respecte per la diversitat dialectal.

 

L’Ins de Tremp realitza el següents intercanvis escolars

1r d’ESO

3r d’ESO i 4t d’ESO França