Sortides ESO

Sortides ESO Curs 2018-2019

Per motius organitzatius i de gestió, a partir d’aquest curs, 2018-2019, no es farà devolució l’import de les sortides.

Aquestes són les Sortides aprovades pel Consell Escolar i incloses en el pagament de la quota.

D’altra banda, en el pagament de matrícula entren les despeses per:

Material: fotocòpies, carpeta, orles, diplomes, premis i distincions culturals, materials per a tallers, servei comunitari, llibres de lectura de préstec.

Plataformes: GESTIN, SMS (comunicació pares de faltes a primeres hores, incidències, etc), UNPORTAL.