Programa de formació i inserció (PFI) Auxiliar de pintura

Adreçat a:
 • Joves majors de 16 anys i preferentment menors de 21.
 • Sense el títol de graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria.
 • Accés voluntari i signatura de compromís ( assistència, puntualitat i actitud).

Objectius:

 • Proporcionar formació professional elemental, que faciliti la incorporació en un sector professional.
 • Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria.
 • Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.

Continguts:

 • Formació professional .
   • Acabats de la fusta:
    • Preparació de materials per al tractament de la fusta i el moble.
    • Efectuar l’aplicació de productes i acabats en fusteria i moble, tant mecànics com manuals.
    • Condicionar les superfícies en fusta i mobles, per l’aplicació del producte final.
   • Pintura i empaperat:
    • Aplicar imprimacions i pintures protectores en construcció.
    • Tractaments de suports en la construcció.
 • Formació general.
  • Estratègies i eines de comunicació.
  • Entorn social i territorial.
  • Estratègies i eines matemàtiques.
  • Incorporació al món professional.
  • Tutories individuals i grupals.

Durada:

La durada de 1.000 hores de setembre a juny, incloses les 180 hores de pràctiques en empresa.

Certificació:

Els alumnes obtenen un certificat acadèmic en el qual consta la qualificació final i les unitats de competència del catàleg de qualificacions professionals que ha acreditat.

Aquesta acreditació tindrà efectes:

 • Acadèmics, facilitant la superació de les proves d’accés a la formació professional de grau mig.
 • Per a l’obtenció del certificat de professionalitat que expedeix el Departament de Treball.

Més informació sobre els programes de Qualificació Professional