Documentació, llibres i formulari connectivitat Cicles Formatius

Benvolguts alumnes de Cicles Formatius

Afegim els documents necessaris per a l’inici de curs :

Comú per a tots els cicles

Guia de l’estudiant 2020-2021

Normativa cicles formatius matí

Normativa cicles formatius tarda

Autorització sortides didàctiques menors d’edat

Declaració responsable de les famílies per COVID-19 menors d’edat

Declaració responsable per COVID-19 majors d’edat

Específic per a cada cicle 

GM SMX (Informàtica)
Horari SMX11A Formulari dades 1r SMX11
Horari SMX11B
Horari SMX12A Formulari dades 1r SMX12
Horari SMX12B
Horari SMX21 Formulari dades 2n SMX21
Horari SMX22 Formulari dades 2n SMX22
Horari SMX23 Formulari dades 2n SMX23
GS Gestió de vendes
Horari GSGV-1 Formulari dades 1r GS Comerç
Horari GSGV-2 Formulari dades 2n GS Comerç
GS Integració Social
Horari TIS-1 Formulari dades 1r TIS

 

GM Activitats Comercials
Horari COM1-A Formulari dades 1r Comerç
Horari COM1-B
Horari COM2 Formulari dades 2n Comerç
GM Gestió Administrativa
Horari ADM1-A Formulari dades 1r Administratiu
Horari ADM1-B
Horari ADM2 Formulari dades 2n Administratiu
GM Atenció a Persones en situació de Dependència
Horari APD1-A Formulari dades 1r APD
Horari APD1-B
Horari APD2 Formulari dades 2n APD

Aquí teniu el llistat de llibres de les diferents famílies professionals

Serveis a la comunitat (APD i TIS)

Serveis a la comunitat (segona llista actualitzada 24 setembre)

Comerç i Administratiu

Informàtica

 

Formulari connectivitat CF:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0LAt9PjXp8tQsNbczPwZcbczcc4vq84QslfAlE-xM1L1I4w/viewform

Atentament

Equip docent Institut Torre Roja