– Recuperació curs anterior GENER – Durant el mes de gener s’organitza un calendari especial per a incidir en la recuperació de les matèries suspeses dels cursos anterior (veure calendari moodle i pàgina web).

Rec cursos anteriors gener 2019

 

– Recuperació curs actual JUNY- Durant els últims dies de curs s’organitza un calendari especial per a incidir en la recuperació de les matèries suspeses del curs actual (veure calendari moodle).

 

–  Activitats competencials per a l’ESTIU – Per afavorir l’assoliment competencial es pot proposar activitats de recuperació i millora durant l’estiu (veure moodle).