Treballs de Síntesi

El treball de síntesi és un conjunt d’activitats interdisciplinàries on els alumnes haurien de ser capaços de desenvolupar competències bàsiques treballades en les diferents matèries al llarg del curs. Els alumnes han de fer un treball de síntesi a 1r, 2n i 3r d’ESO.

Durant el treball de síntesi, l’alumne haurà de demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, com també cooperació i col·laboració en el treball d’equip.

A 4t d’ESO es profunditza la tasca realitzada durant aquest treball en la matèria Projecte de Recerca.