Activitats i recursos de l'assignatura d'economia complementaris al llibre de text.