COMUNICAT DE LA DIRECCIÓ EN RELACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE VAGA D’ESTUDIANTS DIJOUS 26 D’OCTUBRE 2017

Segons el document que redacta la representació d’alumnes del centre, respectant els terminis previstos pel Departament d’Ensenyament en aquests casos, una vegada reunits avui amb els delegats i delegades de les classes a partir de tercer d’ESO, el proper dijous 26 d’octubre s’afegiran a la convocatòria de vaga que promouen alguns sindicats, entre els quals hi ha el Sindicat d’Estudiants. Els motius figuren en les seves webs, per exemple en aquesta: http://www.sindicatdestudiants.net/

Tot i que la convocatòria era per a dos dies (dimecres 25 i dijous 26), l’alumnat de l’institut només farà vaga el dijous 26 d’octubre.

L’alumnat de tercer i quart d’ESO ha de lliurar demà al seu tuutor o tutora el document que porten avui, mitjançant el qual la família autoritza la seva participació en la vaga.

L’alumnat de primer i segon d’ESO ha de venir a classe. La normativa no recull el seu dret a fer vaga.

Aquell alumnat que vulgui assistir al centre durant la vaga ho podrà fer. El professorat estarà a les seves classes. Cal respectar el dret legal de l’alumnat a fer vaga quant a continguts explicats i ajornaments de possibles exàmens.

La direcció del centre és evident que ha de respectar les convocatòries que fan els sindicats o autoritats i no és qui per jutgar ni prendre cap postura davant aquest tema, tot i que també té la seva opinió personal, com tothom.

Cordialment

Evaristo González Prieto

Director