Resum de normes i calendari

 

ADJUNT HORARI, CALENDARI I RESUM DE NORMES DEL CURS 2016-2017