Fets diferencials

El nostre lema, des de fa uns anys, defineix l’objectiu principal de l’institut: “Compromís de qualitat”. Una declaració d’intencions que passa pel compromís de cada persona de la comunitat educativa, que depèn de la realitat de les polítiques educatives i de l’estat i evolució de la societat. Ens esforcem per aconseguir la qualitat que desitgem.
A l’any 2011 es va actualitzar el Projecte Educatiu de Centre (PEC), document on figuren els fets diferencials del centre. De forma resumida també apareixen en el fulletó informatiu per a la preinscripció i en el Dossier de Premsa elaborat amb motiu del 25è aniversari del centre com institut, celebrat durant el curs 2012-2013. Podeu consultar els enllaços anteriors. Extracte tret d’alguns documents citats:

Actualment, citar el nom de l’institut Torre del Palau a la ciutat i fora d’ella s’associa amb els següents fets específics:

– La innovació és un dels aspectes que més es valora en el món actual. En el món educatiu l’aposta per la innovació s’agafa amb molta precaució però això no pot provocar recels i traves per fer apostes que preparin l’alumnat per a les demandes socials. Des de fa set cursos l’institut va apostar per la implantació de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC). La formació del professorat i de l’alumnat en les TIC és un fet que es veu com normal en el centre. En un moment en què del Departament d’Ensenyament i el govern de l’Estat aposten per la introducció de les TIC en les aules, l’institut Torre del Palau porta uns quants anys per endavant. Innovació amb les TIC per al centre significa ser capdavanters, tenir eines digitals pròpies i donar a conèixer a l’exterior allò que es fa a dintre per compartir-lo i ajudar als altres.

– L’adaptació a l’evolució que marca la innovació en les TIC. L’institut no es conforma en arribar a uns objectius, consolidar-los i quedar-se aquí. L’adaptació a l’evolució social fa que sigui un centre en contacte continu amb les tendències que es marquen. Aquesta aposta exigeix una profunda reflexió quant a metodologia, seguiment, resultats i grau d’assoliment del currículum que marca el Departament d’Educació.

– La potenciació d’un currículum diversificat i l’oferta de totes les modalitats de batxillerat, amb l’obtenció d’uns bons resultats de l’alumnat que es presenta a les proves PAU.

– L’atenció personalitzada a l’alumnat, fent-li un seguiment constant quan presenta dificultats tan en l’aprenentatge com en la conducta.

– La posada en marxa de projectes diferents per aconseguir un millor treball dels alumnes: el taller de cuina, aula oberta, tallers de jardineria.

– La importància de l’esport escolar amb acords establerts dintre del Pla Català de l’Esport en esports d’aigua(natació i waterpolo) i patinatge artístic amb el CNT. I ciclisme amb el Club Ciclista Ca N’Anglada Però també en la potenciació de la participació de l’alumnat en els programes d’esport escolar.

– La importància de la música y de la Coral-una de les pioneres i més actives dins l’ensenyament secundari a Catalunya-, com eina integradora que treballa valors entre els alumnes, els fa créixer com a persones i els educa el sentit musical.

– El teatre com una eina educativa que ajuda l’alumnat a expressar-se i també al professorat que participa en les actuacions.

– L’ensenyament artístic, capaç de fer que l’alumnat percebi el valor de l’art i de la creativitat.

– Un ensenyament obert que potencia el contacte amb l’exterior, les sortides i els viatges dels alumnes.

– La potenciació de les llengües estrangeres i la relació dels estudiants amb altres països a través de viatges.

– L’esperit obert a acollir novetats, a no tancar-se però tampoc a no oblidar que els mètodes i continguts que s’han fet servir i impartit en anys anteriors també són fonamentals.

– Col·laborador amb universitats, estudiants, experts i persones interessades en investigar el que es fa al centre.

– Un bon ambient de treball entre tota la comunitat educativa, amb una bona i ràpida atenció i solució dels problemes que sorgeixen.

-Una presència periòdica en els mitjans de comunicació, congressos i espais on es difon el treball que es fa dins del centre.

La formació de persones competents de cara al futur es recolza en tres aspectes:

Adaptació a les demandes educatives de la societat del coneixement.

Disposició de recursos per interpretar el medi i adaptar-se a ell, amb suficients coneixements, maduresa i sentit crític.

Compromís amb els valors humans per ser millors persones i lluitar per a una societat millor.