Publicació de la llista de sol·licituds (BATXILLERAT) que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada definitiva a 26/06/2020

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició:

  • Ordenada definitiva a 26/06/2020 ACCÉS

  • Barem resoltes les reclamacions a 22/06/2020: ACCÉS

  • Barem provisional a 15/06/2020: ACCÉS