Normativa i procés per a la preinscripció per al curs 2020-2021 (ESO i Batxillerats)

1. Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres delServei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021, indica la documentació que s’ha de presentar i que dona punts.  L’únic del que no s’ha de fer cas, és del calendari.La pandèmica COVID-19 ho ha modificat tot. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8078/1787145.pdf

Si hi ha qualsevol canvi, el Departament d’Educació  ho publicarà a:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

2. Preinscripció telemàtica i presencial:

El Departament d’Educació publicarà aviat les instruccions específiques i els terminis, tant per a la telemàtica com per a la presencial. Es recomana que les preinscripcions es facin en format telemàtic, en els terminis que es diguin. Les preinscripcions presencials han de respectar les normes sanitàries que s’estableixin: ús individual de mascaretes, distància entre persones, esperar fora de Secretaria, establiment de torns numerats, cita prèvia, etc.Tot s’anirà anunciant a mida que el Departament d’Educació ho faci públic.També us intentarem anar informant des d’aquesta web. 

La direcció de l’institut