Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional

Llista de sol·licituds de Batxillerat que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a (08/06/2021)

 

Període per presentar reclamacions: del 9 al 15 de juny

Les famílies podeu presentar les reclamacions des de la mateixa consulta de resultats telemàtica, ja que hi ha un enllaç a un model de reclamacions “pdf” i un enllaç per adjuntar la reclamació i la documentació que correspongui.

Cal triar l’enllaç en funció del tipus de sol·licitud presentada.

Si es va presentar la sol·licitud electrònica, caldrà identificar-se electrònicament.

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-sollicituds-puntuacio/

 

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb el barem provisional a 08/06/2021

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a l’ESO (07/06/21)

– Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/06/2021

– Alumnes preinscrits al centre a 07/06/2021

– Llista d’espera del centre a 07/06/2021

 

Per poder fer reclamacions estarà obert a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Terrassa el formulari.

Dates de reclamació: 7, 8 i 9 de juny

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7950

Per poder fer reclamacions estarà obert a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Terrassa el formulari

 

Us recordem que els únics motius per poder realitzar la reclamació són:

  • La plaça assignada no correspon a cap dels centres sol·licitats (plaça d’ofici)
  • Sense plaça escolar assignada a la ciutat
  • No s’ha assignat cap plaça i a la preinscripció es va marcar d’ofici
  • S’ha assignat els germans en diferents centres (germans separats sense puntuació de 40 punts)
  • Es va fer la preinscripció però no ha aparegut a cap llistat
  • No es va marcar plaça d’ofici a la preinscripció i es demana plaça entre les vacants que han quedat
  • Incidències en l’assignació de places NEE-A
Els alumnes admesos al nostre centre han de fer la matrícula de forma telemàtica.

Dates de matrícula: del 14 al 18 de juny

Enviar la documentació al correu electrònic següent: matricula@iestorredelpalau.cat

Les famílies admeses rebran un e-mail informatiu abans de començar la matrícula.

 

Secretaria de l’Institut