Mauthausen

El projecte Mauthausen arrenca de la col·laboració de l’Institut de Tona amb l’Institut Pius Font i Quer de Manresa i l’Amical Mauthausen i té la intenció d’incloure’s dins la xarxa Mai més, on s’agrupen instituts de tot Catalunya que treballen per la prevenció del feixisme o qualsevol altra forma de pensament totalitari.

Aquest és un projecte multidisciplinar que està a cavall de les àrees de Socials, Música, Plàstica, Cultura i Valors i Filosofia, i té un doble objectiu: d’una banda sensibilitzar l’alumnat davant el problema del mal, entès no de forma religiosa, sinó com l’acció humana encarada a perjudicar altres persones de forma intencionada, i com pot aquesta acció pot ser modulada per valors ètics que persegueixin la convivència i la col·laboració humanes; i de l’altra, el projecte també cerca valorar críticament —des del coneixement i la responsabilitat— el paper que el nazisme va tenir en la cultura occidental, a fi efecte que no es torni a repetir un tragèdia d’aquesta magnitud.

L’estudi del que va passar als camps de concentració nazis, doncs, permetrà a l’alumnat de l’Institut aprofundir en la naturalesa humana i en els valors que haurien de regir les relacions humanes en una societat democràtica i plural. El fil conductor del projecte seran les reflexions de la filosofa jueva Hannah Arendt, que, en els seus estudis sobre el nazisme, defensava que el mal podia expressar-se a través de les coses més superficials i quotidianes degut a la seva banalitat.

El projecte es va engegar el curs passat amb una petita intervenció artística dels alumnes de 3r i 4t d’ESO, en forma d’exposició plàstica i interpretació musical, i s’estendrà durant aquest curs lectiu a alumnes de 4t ESO i de 1r de Batxillerat, que participaren en activitats que van des de les xerrades fins a les exposicions. L’activitat comptarà també amb una exposició artística fora de l’institut i un viatge a camp de concentració de Mauthausen per aproximar-se en primera persona a l’experiència de com devia ser la vida en un lloc així.

 

El projecte, doncs, incideix en la globalitat de la persona, en la construcció de valors propis de la cultura occidental, i cerca contribuir en la formació de ciutadans crítics i responsables, coneixedors del passat i conscients del que suposa ser ciutadà en un país democràtic del segle XXI