Contractes

Perfil del contractant

Nom de l’òrgan de contractació: Institut Terra Alta
Adreça: Carrer Vilalba, 30
Població: 43780 Gandesa
Horari d’atenció al públic: de 9:00 hores a 14:00 hores
Telèfon: 977 420 195 | Fax: 977 420 764 | Correu electrònic: e3006642@xtec.cat | Adreça web: http://www.xtec.cat/iesterraalta/

Vés a

Licitacions i adjudicacions