Licitacions i adjudicacions

Informe tècnic relatiu a l’expedient 001/2017, de la contractació del servei de Bar del centre Institut Terra Alta.

Cliqueu en el següent enllaç per consultar la resolució del procediment.

L’INSTITUT TERRA ALTA, convoca pel procediment de “Contractes Menors”, la CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CANTINA DEL CENTRE DOCENT INSTITUT TERRA ALTA de Gandesa.

La presentació de sol·licituds i del plec de prescripcions tècniques per participar-hi finalitzarà el dia 24 de març de 2017 a les 14:00 h. en la secretaria del centre.

Requisits pel licitant:
– Estar al corrent de les obligacions fiscal.
– Estar en possessió del carnet de manipulador d’ aliments.

El període de servei serà del dia 3 de maig  de 2017 fins el dia 31 de desembre de 2017.

Per consultar les clàusules, cliqueu aquí.

Licitacions anteriors > Contractació del servei de neteja 2017

Resolució de l’adjudicació del servei de neteja

A continuació teniu els enllaços per fer la consulta sobre la resolució del procés de licitació del servei de neteja (30.12.2016):
– Informe tècnic.
– Quadre de puntuacions.
– Resolució d’adjudicació del contracte dels serveis de neteja.

Licitació servei de neteja del centre. Obertura sobre C

El proper dia 21 de desembre de 2016, a les 08.00h a la biblioteca del centre, es procedirà a obrir en acte públic el sobre C
Data de publicació a la web del centre: 19/12/2016
Expedient núm. 1/2017, de contractació del servei  de neteja per a l’any 2017.

– Anunci licitació
– Resolució i aprovació expedient de contractació
– Plec clàusules tècniques
– Plec clàusules administratives

Licitacions anteriors > Concessió de l’explotació del servei de bar-cantina

L’INSTITUT TERRA ALTA convoca pel procediment de “Contractes Menors”, la CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CANTINA DEL CENTRE DOCENT INSTITUT TERRA ALTA de Gandesa.

La presentació de sol·licituds i del plec de prescripcions tècniques per participar-hi, finalitzarà el dia 11 de març de 2016 a les 14:00 h. en la secretaria del centre.

Requisits pel licitant:
– Estar al corrent de les obligacions fiscals
– Estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments.

El període de servei serà del dia 21 de març de 2016 fins el dia 21 de març de 2017.

Licitacions anteriors > Contractació del servei de neteja 2016

Expedient núm. 1/2016, de contractació del servei  de neteja per a l’any 2016.

– Resolució i aprovació expedient de contractació
– Prescripcions tècniques
– Plec clàusules administratives
– (Expedient 1/2016) Resolució adjudicació contractació servei de neteja