Serveis digitals

G-assist / GEISoft

El procediment per controlar l’assistència dels alumnes al centre consisteix en una utilitat informàtica que permet a les famílies ser informades a temps real des d’un dispositiu mòbil.
Les aplicacions per fer-ne el seguiment es poden localitzar en els corresponents repositoris d’ Android i iOS, i permeten accedir a les dades corresponents de cada família mitjançant el seu codi d’accés particular.

Domini SERRETA.CAT i entorn GSuite

A arrel del confinament generat per tal de contribuir a la contenció del COVID-19 s’ha donat especial èmfasi a la creació del domini serreta.cat i a la seva gestió des de l’entorn educatiu que proporciona la Google Suite for Education (GSuite).
Així a recursos com Drive, Documents, Fulls de Càlcul, GMail, Sites… que ja eren d’ús normalitzat en el nostre institut se li han afegit altres com el Calendar, Classroom, Meet i Jamboard que permeten estendre el funcionament del centre més enllà de les parets d’aquest.

Classroom

El Classroom és una de les principals eines de treball d’aquest institut virtual que entre tots anem construint. Respecte d’altres eines més veteranes en entorns educatius (per exemple, el Moodle) resulta especialment àgil a l’hora de treballar amb ella.
A continuació un video per facilitar la comprensió del seu funcionament als nostres alumnes…