Innovació i transferència de coneixement

Coordinadora: Mònica Alfonso Buj

Innova 2019 / 20
Innova 2018 / 19

InnovaFP és el programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d’empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement.

El programa té com a objectius:

  • Actualitzar els coneixements dels professors de formació professional, que haurà de revertir en un augment de la seva motivació i la millora de la formació dels alumnes.
  • Millorar la formació dels alumnes. En enfrontar-se a reptes reals, havent de donar resposta, no només als professors, sinó també a les empreses, milloren la seva actitud i implicació.
  • Millorar les relacions Centre formatiu–Empresa. Aquesta millora de les relacions ha d’influir en la millora dels currículums dels diferents cicles formatius, millorar la inserció dels alumnes a les empreses, així com millorar l’equipament i/o instal·lacions dels centres participants, ja sigui a través de donacions de les empreses, o bé com a inversió de les quantitats facturades a les empreses per la prestació dels serveis. A més, pot ajudar a la rendibilització dels equips menys utilitzats dels centres.
  • Augmentar la competitivitat de les empreses. El fet d’augmentar la competitivitat de les empreses no només afavoreix el teixit empresarial i facilita la millor relació dels centres amb les empreses, sinó que també fomenta que les empreses competitives, que necessitaran tècnics, facilitin la inserció dels alumnes de Formació Professional.

Per això aprofita els coneixements, competències i capacitats d’alumnes i professors de Formació Professional per ajudar a les empreses, especialment a micro i petites empreses, així com a emprenedors, a tirar endavant petits projectes d’innovació o transferència de coneixement que d’altra manera difícilment veurien la llum.

Newsletter de InnovaFP