LLISTATS CANDIDATS FP-DUAL(APSD-EI-IS-PCC)

LLISTATS PER CICLES DE PUNTUACIONS DE CANDIDATS A FP DUAL 2021

Llistat de candidats  FP DUAL APSD amb PUNTUACIÓ FINAL

Llistat de candidats  FP DUAL EI amb PUNTUACIÓ FINAL

Llistat de candidats  FP DUAL IS amb PUNTUACIÓ FINAL

Llistat de candidats  FP DUAL PCC amb PUNTUACIÓ FINAL

1. Es podran presentar reclamacions fins  DILLUNS 17/05/2021
2. Dimarts 18/05/2021 sortiran els llistats definitius.
3. En cas que algun/a alumne/a renunciés a la seva plaça, aquesta passaria automàticament al/la següent candidat/a
4. A partir del mateix dimarts la coordinació de la FP DUAL es posarà en contacte amb els/les alumnes seleccionats/des per començar a gestionar les estades.

La Direcció del Centre.