El Departament d’Educació estableix els criteris d’avaluació

En data de 20 d’abril el Departament d’Educació ha establert els criteris d’avaluació per Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i ensenyaments de règim especial.

El Departament d’Educació ha establert en dues instruccions quins són els criteris d’avaluació per als equips docents i professorat de cara al tercer trimestre, que a causa del confinament pel COVID-19 s’està duent a terme a distància. Són dos documents que concreten aquests criteris per a les següents etapes educatives: una instrucció per a l’educació infantil, primària, ESO, i batxillerat; i una altra per als cicles de formació professional, Itineraris formatius específics, ensenyaments de règim especial, i ensenyaments artístics superiors.