ESO — Preinscripció i Matrícula

1r d’ESO

Matrícula

1 Full de Dades escolars
2 Quota de material
3 Opció de Religió o ensenyaments alternatius
4 Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys per l’ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren
5 Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a internet per treballar a l’aula
6 Autorització d’intervenció del Departament d’Orientació Educativa
7 Carta de Compromís Educatiu ( centre )
8 Carta de Compromís Educatiu ( famílies )
9 Autorització per sortides a la mateixa localitat de Rubí

.

2n, 3r i 4t d’ESO

El centre garanteix la continuïtat de la plaça de cada alumne que ja pertanyi a La Serreta.
En cas de veure’s en la necessitat de demanar una baixa del centre s’ha de comunicar expressament per correu electrònic a  a8053182@xtec.cat 
.