Preinscripció i Matrícula

Els terminis de preinscripció i matrícula estan diferenciats segons els tipus d’estudis.
Cal tenir en compte però que aquest any les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.
.

1r d’ESO

 • PREINSCRIPCIÓ des del 13 al 22 de maig de 2020
  — Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
  — Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
  — Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
  — Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació: del del 26 al 29 de juny de 2020
  — Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020.
 • MATRÍCULA des del 13 al 17 de juliol de 2020

.

2n, 3r i 4t d’ESO

El centre garanteix la continuïtat de la plaça de cada alumne que ja pertanyi a La Serreta.
En cas de veure’s en la necessitat de demanar una baixa del centre s’ha de comunicar expressament per correu electrònic a  a8053182@xtec.cat 
.

PFI – Programes de Formació i Inserció

  • Oferta inicial de places escolars: 20 de maig de 2020
 • PREINSCRIPCIÓ des del 25 de maig al 5 de juny de 2020
  • Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 25 de maig al 12 de juny de 2020, segons la convocatòria individual feta pel centre
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 de juny de 2020
   — Sorteig del número de desempat: 19 de juny de 2020, a les 11 hores
   — Presentació de reclamacions: del 18 al 25 de juny de 2020
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 29 de juny de 2020
  • Oferta final de places escolars: 17 de juliol de 2020
  • Llista d’alumnes admesos: 17 de juliol de 2020
 • MATRÍCULA:
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: de l’1 al 10 de setembre de 2020

.

1r de Batxillerat

 • PREINSCRIPCIÓ des del 27 de maig al 3 de juny de 2020
  — Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
  — Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
  — Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
  — Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020
 • MATRÍCULA:
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020 (termini oficial)
  • Matrícula per 1r de Batxillerat per alumnes del propi centre: 6 i 7 de juliol (termini avançat per descongestionar l’accés al centre)
   .
  • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
  • Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

.

2n de Batxillerat

 • MATRÍCULA:
  • Període de matrícula ordinària: del 8 al 14 de juliol de 2020
  • Matrícula per 2n de Batxillerat per alumnes del propi centre: del 1 al 3 de juliol (termini avançat per descongestionar l’accés al centre)
   .
  • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
  • Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

.

Cicles Formatius de Grau Mitjà

1r d’Atenció a Persones en Situació de Dependència

1r de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

  • Oferta inicial de places escolars: 29 de maig de 2020
 • PREINSCRIPCIÓ: presentació de sol·licituds del 2 al 8 de juny de 2020
  — Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
  — Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
  — Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
  — Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020
 • MATRÍCULA:
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020

.

Cicles Formatius de Grau Superior

1r de Integració Social

1r d’Educació Infantil

  • Oferta inicial de places per a la preinscripció: 5 de juny de 2020
 • PREINSCRIPCIÓ:  del 10 al 17 de juny de 2020, ambdós inclosos
  — Presentació de documentació: fins al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020
  — Presentació de reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020
  — Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
  — Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020
 • MATRÍCULA:
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020