CORONAVIRUS: Comunicacions

11 / gener / 2021:

Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la COVID-19

>Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural

29 / octubre / 2020:

Comunicat del Departament sobre les noves mesures sanitàries

El Departament d’Educació comunica, als centres educatius noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19

Setembre / 2020:

Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles

> Carta de la Consellera de Salut i Conseller d’Educació
> Altres recomanacions i procediment d’actuació

20 / abril / 2020:
El Departament d’Educació estableix els criteris d’avaluació

per infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim especial
> Criteris d’avaluació ESO i Batxillerat
> Criteris d’avaluació Cicles Formatius
> Pàgina original del Departament

03 / abril / 2020:
Síntesi del Comunicat sobre Avaluació i el 3r Trimestre:

Situació excepcional de confinament.
> Avaluació 3r trimestre

19 / març / 2020:
Educació suspèn tots els procediments i tràmits administratius

que son de la seva competència.
> Nota premsa 19-03-2020

19 / març / 2020:
Orientacions per als centre educatius

sobre activitats per als alumnes a causa del tancament pel coronavirus
> Orientacions per als centres educatius

16 / març / 2020:
Pla de contingència del Dept. d’Educació

Benvolguda senyora,
Benvolgut senyor,

Us comuniquem que s’ha publicat el Pla de contingència del Departament d’Educació, pel qual s’adopten les mesures organitzatives i els serveis bàsics o estratègics per donar resposta a la necessitat de prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Tot i això, cal adequar el Pla de contingència a l’evolució de l’epidèmia i s’ha d’atendre, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i a l’evolució del Pla d’emergències PROCICAT, per malalties emergents.

Aquest Pla de contingència és un mandat de la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, dictades per la Secretaria d’Administració i Funció Pública.
Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Cordialment,
Departament d’Educació

13 / març / 2020:
Nota informativa

de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial referida a l’alumnat dels ensenyaments professionalitzadors que no puguin realitzar el total d’hores d’estada a l’empresa per causa preventiva relacionada amb el COVID19 durant el curs escolar 2019-20.
> FCT-dual_informacio

12 / març / 2020:
Instrucció 1 / 2020,

de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV- 2
> Instrucció 1 / 2020

11 / març / 2020:
Últim comunicat SEPIE:

COVID-19: pautas de actuación para estudiantes y docentes en movilidades Erasmus+
> SEPIE: comunicat COVID-19

11 / març / 2020:
Disposició del Consell Escolar

Aquest tarda hem celebrat Consell Escolar i seguint instruccions del Departament d’Educació en referència a mesures que hem de prendre com a centre educatiu per tal d’assegurar el menor risc d’infecció entre la comunitat educativa hem ACORDAT:

  • SUSPENDRE tota activitat educativa fora del centre.

Les mesures que des d’avui i fins a nou avís es prenen a l’Institut La Serreta a totes les ETAPES EDUCATIVES són:

  • Suspensió de totes les FCT dels alumnes (tots els cicles), Estades a l’Empresa (tots els Batxillerats) i Servei Comunitari (tota l’ESO);
  • Suspensió de totes les implementacions que es realitzen a centres col·laboradors (principalment tots els cicles);
  • Suspensió de totes les sortides i xerrades professionals (totes les etapes educatives);
  • Suspensió de tots els viatges (totes les etapes educatives);
  • Suspensió de tots els concursos, jornades i altres (totes les etapes educatives);
  • Suspensió de totes les observacions directes fora del centre (principalment tots els cicles).

Gràcies per la vostra col·laboració.

11 / març / 2020:
Comunicat del Dept. d’Educació

10 / març / 2020:
Comunicat del SEPIE

Actualització del Servei Espanyol per la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) de les disposicions en altres paisos que poden afectar la mobilitat dels nostres estudiants
> COVID-19: actualització de la situació

10 / març / 2020:
Comunicat del Dept. d’Educació

En relació al coronavirus, el Departament d’Educació fa saber als centres educatius noves mesures de prevenció amb la finalitat de contribuir a la seva contenció:

  • El Departament d’Educació insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius del Servei Educatiu de Catalunya o qualsevol òrgan del Departament que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Les sortides lectives que impliquin un sol centre es poden mantenir. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc.
  • En relació amb el punt anterior, el Departament no participarà a la propera edició del Saló de l’Ensenyament, prevista entre 18 i el 22 de març. En aquest sentit, insta a les direccions dels centres educatius que anul·lin les visites d’alumnat i professorat al Saló que tinguin organitzades.
  • Com es va comunicar el passat 6 de març, les pràctiques en centres sanitaris i sociosanitaris dels alumnes que estan cursant formació professional queden suspeses per tal de facilitar al màxim l’activitat assistencial del personal d’aquests centres. Aquesta suspensió afecta també l’activitat d’alumnes d’ESO i Batxillerat que fan plans de diversificació curricular en hospitals o residències de gent gran, com els projectes singulars, els programes d’aprenentatge i servei o de voluntariat.
  • Se suspèn l’activitat docent que s’ofereix als centres hospitalaris per a infants amb ingressos perllongats, el que es coneix com a les aules hospitalàries, amb la finalitat de reduir al màxim l’entrada de persones forànies als hospitals i hospitals de dia.
  • Es mantenen les portes obertes que s’estan duent a terme aquests dies, però es recomana als centres que es reforcin les mesures de prevenció, com ara evitar aglomeracions de persones en espais reduïts i situar les indicacions de prevenció de contagi ben visibles als centres.
  • Els Serveis Territorials d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona dotaran de personal substitut als centres davant de qualsevol incidència que s’hagi comunicat per part del Departament de Salut.
  • Donada la importància de l’acció educativa en relació a les mesures de protecció, s’insta els centres a formar els alumnes en les mesures recomanades pel Departament de Salut.
  • Es recorda que davant de possibles casos, els centres han de posar-se en contacte amb el 061 Salut Respon també amb les direccions dels Serveis Territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona. Des d’aquests òrgans territorials, de la mà del Departament de Salut, es farà seguiment dels casos i de les consultes.
  • Es manté, com a principi general, la recomanació de no viatjar als països i a les regions afectades, mentre les autoritats sanitàries d’aquests països no aixequin les mesures de control que actualment estan duent a terme.

09 / març / 2020:
Mesures Coronavirus SARS-CoV-2

Aquest matí hem rebut el comunicat oficial del Director General als SSTT del Vallès Occidental, Sr. Jesús Viñas i Cirera, amb mesures que hem de prendre com a centre educatiu per tal d’assegurar el menor risc d’infecció entre l’alumnat de graus.

Les mesures que des d’avui i fins a nou avís es prenen a l’Institut La Serreta són:

  • Suspensió de totes les FCT als alumnes que les realitzen a centres assistencials i sanitaris (principalment CFPM Atenció a Persones en Situació de Dependència i CFPS Integració Social);
  • Suspensió de totes les implementacions que es realitzen a centres assistencials i sanitaris (principalment CFPM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar i CFPS Integració Social);
  • Suspensió de totes les sortides i xerrades professionals (tots els cicles).

Gràcies per la vostra col·laboració.