CCFF de Grau Superior — Preinscripció i Matrícula

CFGS  Educació Infantil i Integració social

Matrícula

  • Des del 19 al 23 de juliol de 2021
1 Resum Documentació
2 Full de Dades Escolars
3 Full de Matrícula
4 Preus públics, instruccions de pagament
5 Instruccions pel material
6 Assegurança Escolar Obligatòria
7 Informació de l’ AFA
8 Autorització per l’ús d’imatges, publicació de dades i material elaborat
9 Autorització intervenció Departament d’Orientació
10 Comunicació alumnes majors de 14 anys per ús de serveis i recursos digitals
11 Convalidacions
12 Compromís Educatiu La Serreta, original pel centre
13 Compromís Educatiu La Serreta, còpia per la família

.

CFGS  Integració Social