CCFF de Grau Mitjà — Preinscripció i Matrícula

Matrícula

  • Des del 12 al 16 de juliol de 2021
1 Resum Documentació
2 Full de Dades Escolars
3 Full de Matrícula APSD
4 Instruccions pel material APSD
5 Assegurança Escolar Obligatòria
6 Informació de l’ AFA
7 Autorització per l’ús d’imatges, publicació de dades i material elaborat
8 Autorització intervenció Departament d’Orientació
9 Comunicació alumnes majors de 14 anys per ús de serveis i recursos digitals
10 Autorització sortides anuals
11 Autorització sortida en hores de pati
12 Convalidacions
13 Compromís Educatiu La Serreta, original pel centre
14 Compromís Educatiu La Serreta, còpia per la família

.

CFGM  Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

Matrícula

  • Des del 12 al 16 de juliol de 2021
1 Resum Documentació
2 Full de Dades Escolars
3 Full de Matrícula PCC
4 Instruccions pel pagament del material PCC
5 Materials alumnes de 1r PCC
6 Materials alumnes de 2n PCC
7 Sol·licitud per l’ uniforme (talla)
8 Assegurança Escolar Obligatòria
9 Informació de l’ AFA
10 Autorització per l’ús d’imatges, publicació de dades i material elaborat
11 Comunicació alumnes majors de 14 anys per ús de serveis i recursos digitals
12 Autorització intervenció Departament d’Orientació
13 Convalidacions
14 Autorització sortides anuals
15 Autorització sortida en hores de pati
16 Compromís Educatiu La Serreta, original pel centre
17 Compromís Educatiu La Serreta, còpia per la família

.