Què fem?

  • Participem i col·laborem amb l’institut segons les necessitats del centre i de l’alumnat
  • Organitzem activitats que reforcen el vincle entre la comunitat educativa: alumnat, famílies i equip docent
  • Préstec de llibres de lectura: gestionem un servei gratuït de préstec de llibres de les lectures obligatòries que proposa l’institut
  • Extraescolars
  • Promoció d’activitats solidàries
  • Adquisició de material complementari per a les activitats i estona d’esbarjo dels alumnes
  • Tenim representació al Consell Escolar
  • Ens coordinem amb les altres AFAs de secundària de Rubí