Com fer-se família sòcia de l’AFA?

Omplint el següent formulari: Formulari d’alta AFA Serreta

El pagament de la quota anual de 20 euros és per família i dóna accés a tots els serveis que ofereix l’AFA. 

Dades bancaries:

Banc de Sabadell (ES43 0081 0347 730001246035)

Si pagueu a través del caixer automàtic el codi és 144326

Al concepte detalleu: cognoms i curs

Envieu per correu electrònic el comprovant de pagament.