Com ens organitzem?

Per funcionar de manera àgil i pràctica, l’AFA ens organitzem per comissions, que són grups de persones que treballem un aspecte concret per després posar-nos d’acord amb la resta de l’equip a les reunions mensuals. Actualment l’AFA consta de les següents comissions: 

  • Comissió d’extraescolars
  • Comissió de festes
  • Comissió de préstec de llibres de lectura  
  • Comissió solidària
  • Comissió de millora contínua
  • Comissió de comunicació i tecnologies
  • Comissió de salut

Segons les necessitats de la comunitat educativa, poden sorgir noves comissions.